Doğru yetişen ve bilgili çalışanlar Bankacılık sektörü için aranan en büyük kaynaktır. İnsan Kaynakları, Finans sektörünün gelişimi için önemli bir rol taşımaktadır. 

 

 

Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde olma ölçütleri, sahip oldukları nitelikli insan kaynakları ve bu kaynakları kullanma derecesi ile ilişkilendirilmektedir. Bankalar ve finans kuruluşları rekabeti arttırarak ulusal finansal piyasalardaki finansal hizmetlerin kalitesini ve bu hizmetlere ulaşabilirliği artırabilirler. Aynı zamanda, daha modern bankacılık beceri ve teknolojilerinin yaygın bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir.

 

“Bir kuruluşun sahip olduğu, yeri doldurulamaz tek sermaye insanlarının bilgi ve yeteneğidir.”

ANDREW CARNEGIE